Concello Campo Lameiro

2 PRAZAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Aprobadas as bases e a convocatoria para a selección en réxime de interinidade de 2 prazas
de auxiliar administrativo, mediante sistema de concurso-oposición, para cubrir a praza de 2
auxiliares administrativos vacantes neste Concello.

TEXTO
Logo de aprobar por Resolución de Alcaldía de data 22/09/2022, aprobáronse as bases e a
convocatoria para a selección, en réxime de interinidade, de 2 auxiliares administrativos por
concurso-oposición para cubrir a praza de 2 auxiliares administrativos vacantes neste Concello,
ábrese o prazo de presentación de solicitudes, que será de 5 días hábiles a contar desde o día
seguinte á publicación deste anuncio en o Boletín Oficial da Provincia.
As bases íntegras publicaránse no Taboleiro de Anuncios Municipal e na sede electrónica do
Concello de Campo Lameiro [http://campolameiro.sedelectronica.gal]
Os sucesivos anuncios desta convocatoria, cando procedan de conformidade coas bases,
publicaranse na sede electrónica do este Concello [http://campolameiro.sedelectronica.gal] e
no Taboleiro de Anuncios Municipal.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies    Más información
Privacidad