Ayuntamientos

Concello de Covelo

CONVOCATORIA PLAZA ADMINISTRATIVO INTERINO Mediante Resolución da Alcaldía 2024-0185 de data 17/04/2024, aprobáronse as Bases e Convocatoria para a selección, en réxime de interinidade, dun/dunha administrativo mediante o sistema de oposición libre para cubrir a vacante existente neste concello.

Concello de Covelo Leer más »

Concello de Marín

Convocadas Cuatro (4) plazas de Auxiliar Administrativo Resolución de 1 de diciembre de 2023, del Ayuntamiento de Marín (Pontevedra), referente a la convocatoria para proveer varias plazas. En el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» número 248, de 29 de diciembre de 2022, con corrección de errores en el número 12, de 18 de

Concello de Marín Leer más »

Diputación de Pontevedra

Convocatoria De Varios Procesos Selectivos De Estabilización De Emprego Temporal Para Cubrir As Necesidades De Carácter Estrutural E Permanente Nos Distintos Centros E Servizos Da Deputación Provincial, Incluídos Na Oep De Estabilización De Emprego Temporal Que Deriva Da Lei 20/2021 (Ce2022co-N) Obxecto da convocatoria Esta convocatoria ten por obxecto cubrir varias prazas de persoal funcionario

Diputación de Pontevedra Leer más »

Concello de A Estrada

Convocatoria para la creación de una Bolsa de Empleo para el nombramiento de funcionarios/as interinos/as de la escala de la Administración General, Subescala Subalterno, Conserjes.   CONVOCATORIA PARA A CREACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA O NOMEAMENTO DE FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS DA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN XERAL, SUBESCALA SUBALTERNO, PERTENCENTE AO GRUPO DE CLASIFICACIÓN PROFESIONAL: AGRUPACIÓNS PROFESIONAIS

Concello de A Estrada Leer más »

Concello de Porriño

CONVOCATORIA PARA A CONSTITUCIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO DE AUXILIARES INTERINOS   ANUNCIO da convocatoria para a constitución dunha Bolsa de Emprego, para nomeamentos como funcionarios/as interinos/as, auxiliares, Grupo C, Subgrupo C2. Mediante resolución de Alcaldía, número 2022-2434 de data 06/10/2022, aprobáronse as bases de selección de persoas, polo sistema de OPOSICIÓN LIBRE, para a

Concello de Porriño Leer más »

Concello de TUI

LISTA DE RESERVA PARA DE INTERINOS/AS, PRAZAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PROCESO DE SELECCIÓN PARA A FORMACIÓN DE LISTAXE DE RESERVA PARA A PROVISIÓN INTERINA DE PRAZAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCADRADA NO GRUPO C, SUBGRUPO C-2 PARA O CONCELLO DE TUI. Mediante Resolución da Concellería Delegada de Persoal de data 05/10/2022, aprobouse a convocatoria e bases

Concello de TUI Leer más »

Concello Campo Lameiro

2 PRAZAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO Aprobadas as bases e a convocatoria para a selección en réxime de interinidade de 2 prazas de auxiliar administrativo, mediante sistema de concurso-oposición, para cubrir a praza de 2 auxiliares administrativos vacantes neste Concello. TEXTO Logo de aprobar por Resolución de Alcaldía de data 22/09/2022, aprobáronse as bases e a

Concello Campo Lameiro Leer más »

Oferta de Empleo del Ayuntamiento de Vigo

AYUNTAMIENTO DE VIGO Se publica tanto en el DOG como en el BOP de hoy, miércoles 30 de diciembre, la #OEP_2020 del Ayuntamiento de Vigo. En total el Ayuntamiento de Vigo tiene pendientes de convocatoria 12 plazas de Auxiliar Administrativo y 12 plazas de Subalterno. Enlaces de la OEP https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201230/AnuncioL257-231220-0002_gl.pdf https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2020/12/30/2020058050

Oferta de Empleo del Ayuntamiento de Vigo Leer más »