Pontevedra

Concello de Covelo

CONVOCATORIA PLAZA ADMINISTRATIVO INTERINO Mediante Resolución da Alcaldía 2024-0185 de data 17/04/2024, aprobáronse as Bases e Convocatoria para a selección, en réxime de interinidade, dun/dunha administrativo mediante o sistema de oposición libre para cubrir a vacante existente neste concello.

Concello de Covelo Leer más »

Concello de Marín

Convocadas Cuatro (4) plazas de Auxiliar Administrativo Resolución de 1 de diciembre de 2023, del Ayuntamiento de Marín (Pontevedra), referente a la convocatoria para proveer varias plazas. En el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» número 248, de 29 de diciembre de 2022, con corrección de errores en el número 12, de 18 de

Concello de Marín Leer más »

Diputación de Pontevedra

Convocatoria De Varios Procesos Selectivos De Estabilización De Emprego Temporal Para Cubrir As Necesidades De Carácter Estrutural E Permanente Nos Distintos Centros E Servizos Da Deputación Provincial, Incluídos Na Oep De Estabilización De Emprego Temporal Que Deriva Da Lei 20/2021 (Ce2022co-N) Obxecto da convocatoria Esta convocatoria ten por obxecto cubrir varias prazas de persoal funcionario

Diputación de Pontevedra Leer más »

Concello de A Estrada

Convocatoria para la creación de una Bolsa de Empleo para el nombramiento de funcionarios/as interinos/as de la escala de la Administración General, Subescala Subalterno, Conserjes.   CONVOCATORIA PARA A CREACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA O NOMEAMENTO DE FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS DA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN XERAL, SUBESCALA SUBALTERNO, PERTENCENTE AO GRUPO DE CLASIFICACIÓN PROFESIONAL: AGRUPACIÓNS PROFESIONAIS

Concello de A Estrada Leer más »