Concello de Porriño

CONVOCATORIA PARA A CONSTITUCIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO DE AUXILIARES INTERINOS   ANUNCIO da convocatoria para a constitución dunha Bolsa de Emprego, para nomeamentos como funcionarios/as interinos/as, auxiliares, Grupo C, Subgrupo C2. Mediante resolución de Alcaldía, número 2022-2434 de data 06/10/2022, aprobáronse as bases de selección de persoas, polo sistema de OPOSICIÓN LIBRE, para a […]

Concello de Porriño Leer más »