Ofertas Pontevedra

ENTIDADEPOSTOPRAZASDATA PUBLICACIÓNTIPO OFERTAESTADO CONVOCATORIA
CoveloAdministrativo/a103/05/2024 Funcionario Interino

Convocada

CerdedoListaxe Auxiliar Administrativo130/04/2024 Laboral Temporal

Convocada

CotobadeListaxe Auxiliar Administrativo130/04/2024 Laboral Temporal

Convocada

MeisBolsa de Traballo Encargado/a de Biblioteca129/04/2024 Laboral TemporalConvocada
Mondariz-BalnearioXuíz/a de Paz Substituto129/04/2024 Laboral TemporalConvocada
Deputación provincial de PontevedraXefatura de inspección e Proc. Sanc. do ORAL122/04/2024 Funcionario InterinoPendente de convocar
Mancomunidade do SalnésCondutor/a de Tractor122/04/2024 Laboral FijoConvocada
Pazos de BorbénLista de Resrva Limpador/a119/04/2024 Laboral TemporalConvocada
TuiLista de Reserva Técnico/a de Administración xeral119/04/2024 Laboral TemporalConvocada
NigránAuxiliares de policía local618/04/2024 Laboral FijoConvocada
Deputación provincial de PontevedraAdministrativo/a rama tributaria317/04/2024 FuncionarioPendente de convocar
Deputación provincial de PontevedraAdministrativo/a de Administración xeral517/04/2024 FuncionarioPendente de convocar
Deputación provincial de PontevedraOficial/a de lavandería117/04/2024 FuncionarioPendente de convocar
Deputación provincial de PontevedraOficial/a de almacén117/04/2024 FuncionarioPendente de convocar
Deputación provincial de PontevedraOficial/a albanel117/04/2024 FuncionarioPendente de convocar
Deputación provincial de PontevedraOficial/a de servizos xerais117/04/2024 FuncionarioPendente de convocar
Deputación provincial de PontevedraOficial/a de carpinteiro/a117/04/2024 FuncionarioPendente de convocar
Deputación provincial de PontevedraOficial/a costureira117/04/2024 FuncionarioPendente de convocar
Deputación provincial de PontevedraEncargado/a agrícola gandeiro/a117/04/2024 FuncionarioPendente de convocar
Deputación provincial de PontevedraTécnico/a medio de Administración Xeral317/04/2024 FuncionarioPendente de convocar
Deputación provincial de PontevedraDirector/a de Infraestruturas e vías provinciais117/04/2024 FuncionarioPendente de convocar
Deputación provincial de PontevedraAuxiliares de Administración xeral517/04/2024 FuncionarioPendente de convocar
Deputación provincial de PontevedraAuxiliar de atención ó público do Museo117/04/2024 FuncionarioPendente de convocar
Deputación provincial de PontevedraOficial/a de costura e roupeiro217/04/2024 FuncionarioPendente de convocar
Deputación provincial de PontevedraOficial/a costureira217/04/2024 FuncionarioPendente de convocar
Deputación provincial de PontevedraOficial de control e vixilancia217/04/2024 FuncionarioPendente de convocar
Deputación provincial de PontevedraOficial/a de mantemento117/04/2024 FuncionarioPendente de convocar
Deputación provincial de PontevedraOficial/a carpinteiro117/04/2024 FuncionarioPendente de convocar
Deputación provincial de PontevedraTraballadores/as Sociais217/04/2024 FuncionarioPendente de convocar
Deputación provincial de PontevedraTécnico/a auxiliar educación diúrna717/04/2024 FuncionarioPendente de convocar
Deputación provincial de PontevedraTécnico/a auxiliar educación nocturna417/04/2024 FuncionarioPendente de convocar
Deputación provincial de PontevedraProgramador de xestión de expedientes117/04/2024 FuncionarioPendente de convocar
Deputación provincial de PontevedraTécnico/a informático de xestión117/04/2024 FuncionarioPendente de convocar
Deputación provincial de PontevedraOficial/a condutor/a maquinista117/04/2024 FuncionarioPendente de convocar
Deputación provincial de PontevedraTécnico/a de calidade117/04/2024 FuncionarioPendente de convocar
Deputación provincial de PontevedraTécnico/a de xestión de residuos417/04/2024 FuncionarioPendente de convocar
Salvaterra de MiñoXuíz/xuíza de Paz Substituto116/04/2024 eventualConvocada
Mancomunidade Val MiñorPsicólogo/a115/04/2024 Laboral FijoConvocada
VigoXefe/a de estatística112/04/2024 FuncionarioPendente de convocar
VigoXefe/a de participación cidadá112/04/2024 FuncionarioPendente de convocar
CambadosArquitecto/a Técnico121/03/2024 FuncionarioPendente de convocar
MoañaPeón especialista108/02/2024 FuncionarioPendente de convocar
Mancomunidade do SalnésPeón Mediambiental111/12/2023 Laboral FijoPendente de convocar
A EstradaLimpador/a107/12/2023 Laboral TemporalPendente de convocar
A EstradaAdministrativo/a107/12/2023 Funcionario InterinoPendente de convocar
A EstradaAuxiliar Administrativo/a107/12/2023 Funcionario InterinoPendente de convocar
VigoXefe/a do Servizo de Patrimonio113/11/2023 FuncionarioPendente de convocar
VigoXefe/a Servizo Contabilidade xeral113/11/2023 FuncionarioPendente de convocar
VigoResponsable Contab analítica e custos servicios e actividades113/11/2023 FuncionarioPendente de convocar
VigoXefe/a do Servizo de Transportes113/11/2023 FuncionarioPendente de convocar
VigoXefe/a do Servizo Inspección Tributos113/11/2023 FuncionarioPendente de convocar
VigoXefe/a do Servizo de Educación113/11/2023 FuncionarioPendente de convocar
VigoXefe/a do Servizo de Deportes Director deportivo113/11/2023 FuncionarioPendente de convocar
VigoInspector/a unidade especial de seguridade113/11/2023 FuncionarioPendente de convocar
VigoXefe/a Limpeza113/11/2023 FuncionarioPendente de convocar
VigoXefe/a Museos municipais113/11/2023 FuncionarioPendente de convocar
VigoDirector/a de Museo113/11/2023 FuncionarioPendente de convocar
VigoXefe/a do Servizo de xestión e promoción cultural113/11/2023 FuncionarioPendente de convocar
VigoXefe/a do Servizo Administrativo e Control orzamentario113/11/2023 FuncionarioPendente de convocar
VigoXefe/a da Unidade de mantemento de vías municipais113/11/2023 FuncionarioPendente de convocar
VigoXefe/a Electromecánicos113/11/2023 FuncionarioPendente de convocar
VigoInspector/a unidade de procesos e interiores113/11/2023 FuncionarioPendente de convocar
VigoAdxunto Tesoureiro municipal113/11/2023 FuncionarioPendente de convocar
VigoAdxunto/a Dirección e ingresos e inspeciión tributaria113/11/2023 FuncionarioPendente de convocar
VigoXefe/a de Benestar social113/11/2023 FuncionarioPendente de convocar
VigoAdxunto/a Xefe/a servizo de Administración electrónica113/11/2023 FuncionarioPendente de convocar
VigoXefe/a Estatística113/11/2023 FuncionarioPendente de convocar
VigoXefe/a Turismo113/11/2023 FuncionarioPendente de convocar
VigoXefe/a Servizo Festas113/11/2023 FuncionarioPendente de convocar
VigoXefe/a Xuventude113/11/2023 FuncionarioPendente de convocar
VigoAdxunto/a xefatura de servizo de deportes Director Técnico113/11/2023 FuncionarioPendente de convocar
VigoXefe/a de Patrimonio Histórico113/11/2023 FuncionarioPendente de convocar
VigoXefe/a de Igualdade113/11/2023 FuncionarioPendente de convocar
VigoXefe/a de Participación cidadán e desenvolvemento local113/11/2023 FuncionarioPendente de convocar
VigoXefe/a de Montes Parques e Xardíns113/11/2023 FuncionarioPendente de convocar
VigoAdxunto/a Xefe/a de Montes Parques e Xardíns113/11/2023 FuncionarioPendente de convocar
VigoIntendente da policía local113/11/2023 FuncionarioPendente de convocar
VigoInspector principal da policía local113/11/2023 FuncionarioPendente de convocar
VigoInspector/a unidade de atestados e investigación113/11/2023 FuncionarioPendente de convocar
VigoInspector/a unidade de protección cidadán113/11/2023 FuncionarioPendente de convocar
VigoInspector/a unidade de protección e investigación113/11/2023 FuncionarioPendente de convocar
VigoResponsable de Cont. Anal. e custes de servizos e actividades113/11/2023 FuncionarioPendente de convocar
VigoXefe/a de Seguridade113/11/2023 FuncionarioPendente de convocar
VigoInspector/a unidade de mobilidade e seguridade113/11/2023 FuncionarioPendente de convocar
VigoXefe/a Servizos Medio ambiente Sanidade e Consumo113/11/2023 FuncionarioPendente de convocar
VigoXefe/a do Servizo de vías e obras e infraestruturas113/11/2023 FuncionarioPendente de convocar
VigoXefe/a do Servizo de contratación113/11/2023 FuncionarioPendente de convocar
VigoXefe/a Cedro113/11/2023 FuncionarioPendente de convocar
VigoXefe/a Oficial Sup. Prox. Insp. Téc. de obras e Asis. Municipal113/11/2023 FuncionarioPendente de convocar
Deputación provincial de PontevedraArquiveiro/a109/06/2023 FuncionarioPendente de convocar
Deputación provincial de PontevedraBibliotecario/a109/06/2023 FuncionarioPendente de convocar
Deputación provincial de PontevedraCoordinador/a de publicacións109/06/2023 FuncionarioPendente de convocar
Deputación provincial de PontevedraTécnico/a superior exposicións e actividades culturais109/06/2023 FuncionarioPendente de convocar
Deputación provincial de PontevedraTécnico/a de deseño e imaxe109/06/2023 FuncionarioPendente de convocar
Deputación provincial de PontevedraAxudante/a de biblioteca109/06/2023 FuncionarioPendente de convocar
Deputación provincial de PontevedraAxudante/a conservación arquivo gráfico109/06/2023 FuncionarioPendente de convocar
Deputación provincial de PontevedraAxudante/a educación109/06/2023 FuncionarioPendente de convocar
Deputación provincial de PontevedraAxudante/a de arquivo documental109/06/2023 FuncionarioPendente de convocar
Deputación provincial de PontevedraConservador/a409/06/2023 FuncionarioPendente de convocar
Deputación provincial de PontevedraConservador/a Restaurador/a309/06/2023 FuncionarioPendente de convocar
Deputación provincial de PontevedraTécnico/a medio de turismo409/06/2023 FuncionarioPendente de convocar
Deputación provincial de PontevedraTécnico/a auxiliar teclista109/06/2023 FuncionarioPendente de convocar
Deputación provincial de PontevedraTécnico/a auxiliar maquinista offset109/06/2023 FuncionarioPendente de convocar
Deputación provincial de Pontevedra Técnico/a auxiliar informático/a209/06/2023 FuncionarioPendente de convocar
Deputación provincial de PontevedraTécnico/a auxiliar de programación109/06/2023 FuncionarioPendente de convocar
Deputación provincial de PontevedraTécnico/a auxiliar de sistemas109/06/2023 FuncionarioPendente de convocar
Deputación provincial de PontevedraTécnico/a auxiliar de educación709/06/2023 FuncionarioPendente de convocar
Deputación provincial de PontevedraTécnico/a auxiliar pasador/a retocador/a109/06/2023 FuncionarioPendente de convocar
Deputación provincial de PontevedraAdministrativos/as409/06/2023 FuncionarioPendente de convocar
Deputación provincial de PontevedraAuxiliar de Administración xeral2009/06/2023 FuncionarioPendente de convocar
Deputación provincial de PontevedraOficial/la de montaxe109/06/2023 FuncionarioPendente de convocar
Deputación provincial de PontevedraAuxiliar de comunicación109/06/2023 FuncionarioPendente de convocar
Deputación provincial de PontevedraOficial/la de servizos xerais e subalternos509/06/2023 FuncionarioPendente de convocar
Deputación provincial de PontevedraLimpador/a109/06/2023 FuncionarioPendente de convocar
Deputación provincial de PontevedraSubalterno de oficios varios809/06/2023 FuncionarioPendente de convocar
Deputación provincial de PontevedraAdministrativa/o rama tributaria309/06/2023 FuncionarioPendente de convocar
Deputación provincial de PontevedraAdministrativo/a 309/06/2023 FuncionarioPendente de convocar
AgoladaPeón de obras e servizos230/12/2022 Laboral FijoPendente de convocar
AgoladaOrientador/a laboral130/12/2022 Laboral FijoPendente de convocar
AgoladaEducador/a familiar130/12/2022 Laboral FijoPendente de convocar
AgoladaAxente de desenvolvemento local130/12/2022 Laboral FijoPendente de convocar
AgoladaAuxiliar de axuda no fogar630/12/2022 Laboral FijoPendente de convocar
AgoladaPeón a media xornada130/12/2022 Laboral FijoPendente de convocar
CuntisMestre/a educación adultos230/12/2022 Laboral FijoPendente de convocar
CuntisTécnico/a en RRHH130/12/2022 Laboral FijoPendente de convocar
CuntisAuxiliar Administrativo/a130/12/2022 Laboral FijoPendente de convocar
CuntisEnxeñeiro/a técnico/a dpto obras en medioambiente130/12/2022 Laboral FijoPendente de convocar
CuntisOperario/a servizos múltiples130/12/2022 Laboral FijoPendente de convocar
CuntisOperario/a protección civil130/12/2022 Laboral FijoPendente de convocar
CuntisAdministrativo/a130/12/2022 Laboral FijoPendente de convocar
CuntisTécnico/a drogodependencias130/12/2022 Laboral FijoPendente de convocar
CuntisTécnico/a orientación laboral130/12/2022 Laboral FijoPendente de convocar
CuntisOperario/a maquinaria pesada130/12/2022 Laboral FijoPendente de convocar
CuntisOperario/a protección civil130/12/2022 Laboral FijoPendente de convocar
CuntisOperador/a de maquinaria130/12/2022 Laboral FijoPendente de convocar
CuntisAxente de desenvolvemento local130/12/2022 Laboral FijoPendente de convocar
CuntisTécnico/a axudante de intervención130/12/2022 Laboral FijoPendente de convocar
CuntisOperario/a tractor desbrozadora130/12/2022 FuncionarioPendente de convocar
CuntisAxente TIC130/12/2022 FuncionarioPendente de convocar
Cuntisconductor/a camión130/12/2022 Laboral FijoPendente de convocar
LalínAuxiliar Administración xeral130/12/2022 FuncionarioPendente de convocar
LalínAdministrativo/a Xefe/a Neg. Informática130/12/2022 FuncionarioPendente de convocar
SilledaTécnico/a superior AEDL130/12/2022 FuncionarioPendente de convocar
SilledaResponsable RRHH130/12/2022 FuncionarioPendente de convocar
SilledaAnimador/a deportivo130/12/2022 FuncionarioPendente de convocar
SilledaAnimador/a sociocultural230/12/2022 FuncionarioPendente de convocar
SilledaAvogado/a130/12/2022 FuncionarioPendente de convocar
SilledaOficial albanel130/12/2022 FuncionarioPendente de convocar
SilledaAuxiliar Administrativo/a130/12/2022 FuncionarioPendente de convocar
SilledaAdministrativo/a430/12/2022 FuncionarioPendente de convocar
SilledaConductor/a retroexcavadora130/12/2022 FuncionarioPendente de convocar
SilledaOficial xardinaría230/12/2022 FuncionarioPendente de convocar
SilledaCapataz conductor/a130/12/2022 FuncionarioPendente de convocar
SilledaSubalterno/a430/12/2022 FuncionarioPendente de convocar
SilledaArquitecto/a130/12/2022 FuncionarioPendente de convocar
SilledaAxudante electricista130/12/2022 FuncionarioPendente de convocar
SilledaLimpador/a430/12/2022 FuncionarioPendente de convocar
SilledaOperario/a430/12/2022 FuncionarioPendente de convocar
SilledaPsicólogo/a130/12/2022 FuncionarioPendente de convocar
SilledaTraballador/a Social130/12/2022 FuncionarioPendente de convocar
SilledaConductor/a tractor130/12/2022 FuncionarioPendente de convocar
SilledaConserxe subalterno/a130/12/2022 FuncionarioPendente de convocar
SilledaConserxe limpador/a130/12/2022 FuncionarioPendente de convocar
SilledaConductor/a130/12/2022 FuncionarioPendente de convocar
Mancomunidade Val MiñorCondutor/a servizo emerxencias329/12/2022 Laboral FijoPendente de convocar
Mancomunidade Val MiñorPeón do servizo de emerxencias729/12/2022 Laboral FijoPendente de convocar
Mancomunidade Val MiñorCapataz servizo emerxencias229/12/2022 Laboral FijoPendente de convocar
O GroveAuxiliar de policía local429/12/2022 Laboral FijoPendente de convocar
PontecesuresAuxiliar de policía local229/12/2022 Laboral FijoPendente de convocar
PontecesuresLimpador/a429/12/2022 Laboral FijoPendente de convocar
PontecesuresVarredor/a229/12/2022 Laboral FijoPendente de convocar
PontecesuresAuxiliar de axuda no fogar229/12/2022 Laboral FijoPendente de convocar
PontecesuresProfesor/a adultos129/12/2022 Laboral FijoPendente de convocar
PontecesuresOperario/a funcións varias - conserxe129/12/2022 Laboral FijoPendente de convocar
PontecesuresAuxiliar Administrativo/a129/12/2022 Laboral FijoPendente de convocar
PontecesuresMonitor/a deportivo229/12/2022 Laboral FijoPendente de convocar
PontecesuresTraballador/a Social129/12/2022 Laboral FijoPendente de convocar
PontecesuresInformador/a xuvenil129/12/2022 Laboral FijoPendente de convocar
PontecesuresAxente de desenvolvemento local129/12/2022 Laboral FijoPendente de convocar
PontecesuresArquitecto/a129/12/2022 Laboral FijoPendente de convocar
PontecesuresEncargado/a129/12/2022 Laboral FijoPendente de convocar
RodeiroEducador/a familiar129/12/2022 Laboral FijoPendente de convocar
RodeiroTécnico/a de Medio Ambiente129/12/2022 Laboral FijoPendente de convocar
RodeiroPeón de servizos diversos229/12/2022 Laboral FijoPendente de convocar
RodeiroAuxiliar de axuda no fogar729/12/2022 Laboral FijoPendente de convocar
RodeiroConductor/a de Rec. Lixo129/12/2022 Laboral FijoPendente de convocar
RodeiroLimpador/a129/12/2022 Laboral FijoPendente de convocar
RodeiroTécnico informático129/12/2022 Laboral FijoPendente de convocar
RodeiroMonitor/a deportivo129/12/2022 Laboral FijoPendente de convocar
RodeiroAuxiliar de axuda no fogar229/12/2022 Laboral FijoPendente de convocar
RodeiroSocorrista129/12/2022 Laboral FijoPendente de convocar
RodeiroAuxiliar de axuda no fogar229/12/2022 Laboral FijoPendente de convocar
RodeiroAEDL129/12/2022 Laboral FijoPendente de convocar
RodeiroArquitecto/a técnico/a129/12/2022 Laboral FijoPendente de convocar
RodeiroMestre/a do punto de atención á infancia229/12/2022 Laboral FijoPendente de convocar
DozónAuxiliar Administrativo/a226/12/2022 Laboral FijoPendente de convocar
DozónAuxiliar de axuda no fogar326/12/2022 Laboral FijoPendente de convocar
DozónOperario/a conductor/a 126/12/2022 Laboral FijoPendente de convocar
DozónAuxiliar Administrativo/a Secretaría-Intervención126/12/2022 Laboral FijoPendente de convocar
AgoladaAuxiliar de axuda no fogar723/12/2022 Laboral FijoPendente de convocar
PontevedraAxundate técnico/a sanitario119/12/2022 FuncionarioPendente de convocar
PontevedraMonitor/a educador/a119/12/2022 FuncionarioPendente de convocar
A GuardaProfesor de linguaxe musical113/12/2022 Laboral FijoPendente de convocar
A GuardaOperarios213/12/2022 Laboral FijoPendente de convocar
A GuardaOficial 113/12/2022 FuncionarioPendente de convocar
RibadumiaTécnico/a de Administración xeral129/11/2022 Laboral FijoPendente de convocar
RibadumiaTécnico/a de Urbanismo129/11/2022 Laboral FijoPendente de convocar
RibadumiaMonitor/a socio-cultural129/11/2022 Laboral FijoPendente de convocar
VigoCapataz de limpeza118/11/2022 Laboral TemporalPendente de convocar

Ofertas A Coruña

PROVINCIAENTIDADEPOSTOPRAZASDATA PUBLICACIÓNTIPO OFERTAESTADO CONVOCATORIA
A CoruñaAmesPeóns403/05/2024Laboral TemporalConvocada
A CoruñaAmesAuxiliar de biblioteca103/05/2024Laboral TemporalConvocada
A CoruñaArzúaBolsa de Técnico/a de normalización lingüística103/05/2024Funcionario InterinoConvocada
A CoruñaCarballoBolsa de Administrativo/a103/05/2024Funcionario InterinoConvocada
A CoruñaA CapelaXuíz de Paz Substituto102/05/2024Laboral TemporalConvocada
A CoruñaCarnotaXuíz de Paz Titular102/05/2024Laboral TemporalConvocada
A CoruñaNarónXuíz de Paz Titular102/05/2024Laboral TemporalConvocada
A CoruñaRibeiraBolsa de Administrativo/a102/05/2024Laboral TemporalConvocada
A CoruñaVal do DubraBolsa de Operario/a Peón/a de servizos múltiples102/05/2024Laboral TemporalConvocada
A CoruñaVal do DubraBolsa de Mestre/a102/05/2024Laboral TemporalConvocada
A CoruñaVal do DubraBolsa de Asistente Infantil102/05/2024Laboral TemporalConvocada
A CoruñaVal do DubraBolsa de Técnico/a de Educación Infantil102/05/2024Laboral TemporalConvocada
A CoruñaA CoruñaSecretaria/o de dirección830/04/2024eventualPendente de convocar
A CoruñaA CoruñaSecretaria/o de Concelleiro/a330/04/2024eventualPendente de convocar
A CoruñaCeeDirector/a Asesor/a Psicolóxico/a do CIM130/04/2024Laboral FijoConvocada
A CoruñaCulleredoAuxiliar Administrativo/a130/04/2024FuncionarioPendente de convocar
A CoruñaCulleredoTécnico/a de Administración Xeral130/04/2024FuncionarioPendente de convocar
A CoruñaMurosBolsa de Traballo Monitor/a de tempo libre130/04/2024Laboral TemporalConvocada
A CoruñaA CoruñaTractorista129/04/2024Laboral TemporalConvocada
A CoruñaBergondoPeón129/04/2024Laboral TemporalConvocada
A CoruñaCariño Peón de limpeza e desbroce de camiños e vías forestais129/04/2024Laboral TemporalConvocada
A CoruñaCedeiraPeóns229/04/2024Laboral TemporalConvocada
A CoruñaCedeiraLimpadores/as de edificios municipais229/04/2024Laboral TemporalConvocada
A CoruñaFerrolSupervisor de limpeza viaria e edificios129/04/2024FuncionarioPendente de convocar
A CoruñaFerrolXefe do Negociado de Cultura129/04/2024FuncionarioPendente de convocar
A CoruñaFerrolEncargado/a de servizo de obras129/04/2024FuncionarioPendente de convocar
A CoruñaFerrolXefatura negociado presupostos129/04/2024FuncionarioPendente de convocar
A CoruñaFerrolOficial Adminstrativo/a1629/04/2024FuncionarioPendente de convocar
A CoruñaFerrolXefatura negociado contabilidade129/04/2024FuncionarioPendente de convocar
A CoruñaMugardosAnimador/a sociocultural129/04/2024Laboral FijoConvocada
A CoruñaMugardosOficial de Primeria do Servizo Auga129/04/2024Laboral FijoConvocada
A CoruñaMugardosAnimador/a deportivo129/04/2024Laboral FijoConvocada
A CoruñaNegreiraLimpador/a229/04/2024FuncionarioConvocada
A CoruñaVedraOperario/a de servizos varios-axudante RSU129/04/2024Laboral TemporalConvocada
A CoruñaVedraPeóns de obras públicas329/04/2024Laboral TemporalConvocada
A CoruñaA CoruñaOficiais de Comercio226/04/2024FuncionarioConvocada
A CoruñaA CoruñaArquitecto/a Técnico/a326/04/2024FuncionarioConvocada
A CoruñaA CoruñaOficial de cemiterios426/04/2024FuncionarioConvocada
A CoruñaA CoruñaTraballadores/as Sociais626/04/2024FuncionarioConvocada
A CoruñaBoiroBolsa de emprego Monitores/as de actividade e tempo libre126/04/2024Laboral TemporalConvocada
A CoruñaCurtisPeón/a Forestal126/04/2024Laboral TemporalConvocada
A CoruñaCarballoTécnico/a Educador/a Familiar125/04/2024Laboral TemporalConvocada
A CoruñaMancomunidade do TambrePeón axudante chofer225/04/2024Laboral FijoConvocada
A CoruñaMancomunidade do TambrePeón electricista125/04/2024Laboral FijoConvocada
A CoruñaMancomunidade do TambreConductor/a225/04/2024Laboral FijoConvocada
A CoruñaMancomunidade do TambreElectricista225/04/2024Laboral FijoConvocada
A CoruñaMesíaPeóns225/04/2024Laboral TemporalConvocada
A CoruñaPorto do SonPeóns de obras325/04/2024Laboral TemporalConvocada
A CoruñaOleirosOperarios/as de servizos Limpeza de Praias524/04/2024Laboral TemporalConvocada
A CoruñaA CoruñaBombeiros/as823/04/2024FuncionarioConvocada
A CoruñaNegreiraAuxiliar SAF423/04/2024Laboral FijoConvocada
A CoruñaNegreiraTraballador/a Social123/04/2024Laboral FijoConvocada
A CoruñaNegreiraEducador/a familiar123/04/2024Laboral FijoConvocada
A CoruñaNegreiraDirector/a CIM123/04/2024Laboral FijoConvocada
A CoruñaNegreiraPsicólogo/a CIM123/04/2024Laboral FijoConvocada
A CoruñaNegreiraEducador/a infantil123/04/2024Laboral FijoConvocada
A CoruñaNegreiraDirector/a Banda123/04/2024Laboral FijoConvocada
A CoruñaNegreiraProfesor/a conservatorio423/04/2024Laboral FijoConvocada
A CoruñaNegreiraAnimador/a sociocultural123/04/2024Laboral FijoConvocada
A CoruñaNegreiraAuxiliar SAF523/04/2024Laboral FijoConvocada
A CoruñaNegreiraAuxiliar de información123/04/2024FuncionarioConvocada
A CoruñaNegreiraLimpadores/as223/04/2024FuncionarioConvocada
A CoruñaBoiroBolsa de Traballo Peón de servizos varios122/04/2024Laboral TemporalConvocada
A CoruñaOrtigueiraTécnico/a superior en Arquitectura122/04/2024FuncionarioPendente de convocar
A CoruñaArzúaProfesor/a de ensinanza básica para adultos120/04/2024Laboral FijoConvocada
A CoruñaArzúaPsicólogo/a do CIM120/04/2024Laboral FijoConvocada
A CoruñaArzúaTraballador/a Social220/04/2024Laboral FijoConvocada
A CoruñaArzúaOperarios/as220/04/2024Laboral FijoConvocada
A CoruñaArzúaOperario/a120/04/2024Laboral FijoConvocada
A CoruñaArzúaOficial de primeira120/04/2024Laboral FijoConvocada
A CoruñaArzúaAuxiliar administrativo de servizos sociais e Omix120/04/2024Laboral FijoConvocada
A CoruñaArzúaAuxiliar Administrativo Arquivo e OMIC120/04/2024Laboral FijoConvocada
A CoruñaArzúaAuxiliar Administrativo de Intervención120/04/2024FuncionarioConvocada
A CoruñaArzúaAnimador sociocultural120/04/2024Laboral FijoConvocada
A CoruñaArzúaCoordinador/a de actividades deportivas120/04/2024Laboral FijoConvocada
A CoruñaArzúaAsesor/a xurídica do CIM120/04/2024Laboral FijoConvocada
A CoruñaArzúaProfesor/a Director/a de Conservatorio120/04/2024Laboral FijoConvocada
A CoruñaBetanzosTécnico/a de Xestión119/04/2024FuncionarioPendente de convocar
A CoruñaCeeXuíz/a de Paz Titular119/04/2024eventualConvocada
A CoruñaOleirosAuxiliar de Bibliotecas117/04/2024FuncionarioPendente de convocar
A CoruñaCulleredoAuxiliar administrativo/a1016/04/2024FuncionarioConvocada
A CoruñaCulleredoAdministrativo/a1816/04/2024FuncionarioConvocada
A CoruñaCulleredoTécnico/a administración xeral416/04/2024FuncionarioConvocada
A CoruñaRibeiraOperario de servizos multiples116/04/2024Laboral FijoConvocada
A CoruñaFeneXuíz/a de Paz Titular112/04/2024eventualConvocada
A CoruñaCarballoOficiais de emerxencias309/04/2024FuncionarioConvocada
A CoruñaArteixoAdministrativos/as502/04/2024FuncionarioPendente de convocar
A CoruñaCabanasLimpador/a de instalacións municipais127/03/2024Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaCabanasOperario/a de servizos múltiples127/03/2024Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaCabanasOficial encargado/a127/03/2024Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaSantisoTécnico/a de deportivo/a115/03/2024FuncionarioPendente de convocar
A CoruñaCabanasEducador/a Familiar114/03/2024Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaCabanasAuxiliar de axuda no fogar514/03/2024Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaCabanasTraballador/a Social114/03/2024Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaCabanasLimpador/a centro de saúde114/03/2024Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaCabanasArquitecto/a Técnico/a114/03/2024Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaCabanasPeón/a114/03/2024Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaCabanasOperario/a condutor/a214/03/2024Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaCabanasArquitecto/a114/03/2024Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaBetanzosAdministrativo/a208/02/2024FuncionarioPendente de convocar
A CoruñaOrdesAuxiliar de administración xeral131/01/2024Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaOrdesAdministrativo/a203/01/2024FuncionarioPendente de convocar
A CoruñaA CoruñaInspector/a principal da policía local127/12/2023FuncionarioPendente de convocar
A CoruñaCarballoOficiais de tractorista204/12/2023FuncionarioPendente de convocar
A CoruñaCarballoOficiais de mantemento de obras404/12/2023FuncionarioPendente de convocar
A CoruñaCarballoSubalterno Conserxe304/12/2023FuncionarioPendente de convocar
A CoruñaA CoruñaInspector/a da policía local414/11/2023FuncionarioPendente de convocar
A CoruñaCarballoAuxiliar Administrativo/a118/10/2023FuncionarioPendente de convocar
A CoruñaA CoruñaTécnico/a medio/a de relacións laborais - recursos humanos210/10/2023FuncionarioPendente de convocar
A CoruñaBetanzosArquitecto/a109/08/2023FuncionarioPendente de convocar
A CoruñaNoiaTécnico/a administración xeral107/08/2023FuncionarioPendente de convocar
A CoruñaCulleredoProfesor/a de frauta129/05/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaAmesAuxiliar Administrativo/a126/05/2023FuncionarioPendente de convocar
A CoruñaMalpica de BergantiñosAdministrativo/a padrón e servizos xerais118/05/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaMalpica de BergantiñosAdministrativo/a servizos económicos118/05/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaMalpica de BergantiñosAnimador/a deportivo118/05/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaMalpica de BergantiñosAnimador/a sociocultural118/05/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaMalpica de BergantiñosXerente Ecomuseo118/05/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaAmesOficial de obras111/05/2023FuncionarioPendente de convocar
A CoruñaBergondoOficial de Policía Local111/05/2023FuncionarioPendente de convocar
A CoruñaPontecesoPsicólogo/a111/04/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaPontecesoEducador/a familiar111/04/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaPontecesoOperario/a de recollida do lixo311/04/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaPontecesoTractorista111/04/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaPontecesoTraballador/a Social111/04/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaPontecesoAuxiliar de axuda a domicilio311/04/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaPontecesoCondutor/a Vehículo do lixo111/04/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaPontecesoMonitor/a deportivo211/04/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaPontecesoAxente de protección civil111/04/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaPontecesoPSG Conserxe411/04/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaPorto do SonLimpador/a1325/03/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaPorto do SonTécnico/a de Turismo225/03/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaPorto do SonAnimador deportivo121/03/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaPorto do SonCoordinador/a deportivo121/03/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaPorto do SonMonitor Cultural121/03/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaPorto do SonTécnico/a de Cultura121/03/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaPorto do SonMestre/a de ludoteca121/03/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaPorto do SonOrientador/a laboral121/03/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaPorto do SonTécnico en xestión de museo121/03/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaPorto do SonConserxe221/03/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaPorto do SonTraballador/a Social121/03/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaPorto do SonPeón de limpeza de praias1221/03/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaPorto do SonCapataz de limpeza421/03/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaPorto do SonAuxiliares de axuda no fogar321/03/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaPorto do SonOperarios de servizos múltiples321/03/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaCesurasCondutor127/02/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaCesurasAxente de emprego e desenvolvemento local127/02/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaCesurasAuxiliar encargado do CIM127/02/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaCesurasTraballador/a Social127/02/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaCesurasOperario de oficios varios127/02/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaCesurasEducador/a familiar127/02/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaCesurasOficial electricista127/02/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaCesurasAsistenta de axuda a domicilio227/02/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaCesurasTractoristas condutor227/02/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaCesurasAsistente de axuda no fogar327/02/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaCesurasAuxiliar Administrativo notificador127/02/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaCesurasAuxiliar administrativo área de benestar127/02/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaCesurasPeón do punto limpo127/02/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaCesurasAuxiliar Administrativo227/02/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaCesurasLimpador/a127/02/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaCesurasTraballador/a Social Coordinadora127/02/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaOza dos RíosAuxiliar encargado do CIM127/02/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaOza dos RíosAuxiliar Administrativo notificador127/02/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaOza dos RíosPeón do punto limpo127/02/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaOza dos RíosLimpador/a127/02/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaOza dos RíosTractoristas condutor227/02/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaOza dos RíosOfcial electricista127/02/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaOza dos RíosOperario de oficios varios127/02/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaOza dos RíosCondutor 127/02/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaOza dos RíosAxente de emprego e desenvolvemento local127/02/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaOza dos RíosAuxiliar administrativo área de benestar127/02/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaOza dos RíosAuxiliar Administrativo227/02/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaOza dos RíosAsistente de axuda no fogar327/02/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaOza dos RíosAsistenta de axuda a domicilio227/02/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaOza dos RíosEducador/a familiar127/02/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaOza dos RíosTraballador/a Social Coordinadora127/02/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaOza dos RíosTraballador/a Social127/02/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaTordoiaPersoal de apoio ao PAI127/02/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaTordoiaDirector e atención ao PAI127/02/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaTordoiaCondutor127/02/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaTordoiaOficial 127/02/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaTordoiaCondutor127/02/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaTordoiaPeón de limpeza viaria127/02/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaTordoiaVixiante deportes127/02/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaTordoiaConserxe127/02/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaTordoiaAnimador sociocultural127/02/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaTordoiaAuxiliar administrativo cultura127/02/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaTordoiaAxente de emprego e desenvolvemento local127/02/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaTordoiaAuxiliar administrativo de servizos sociais127/02/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaTordoiaTraballador/a Social127/02/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaTordoiaEduacdor familiar127/02/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaTordoiaAuxiliar de axuda no fogar827/02/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaTordoiaAuxiliar de axuda no fogar227/02/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaA Pobra do CaramiñalPeóns de limpeza viaria706/02/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaA Pobra do CaramiñalPeóns da brigada de mantemento406/02/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaA Pobra do CaramiñalRecadador/a106/02/2023FuncionarioPendente de convocar
A CoruñaA Pobra do CaramiñalNotificador/a106/02/2023FuncionarioPendente de convocar
A CoruñaA Pobra do CaramiñalMonitores/a de tempo libre206/02/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaA Pobra do CaramiñalOficial de xardíns406/02/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaA Pobra do CaramiñalOficial da brigada de mantemento206/02/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaA Pobra do CaramiñalCondutor/a da brigada de mantemento206/02/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaA Pobra do CaramiñalSubencargado/a da brigada de emantemento106/02/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaA Pobra do CaramiñalConserxe de colexio306/02/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaA Pobra do CaramiñalPersoal de limpeza de instalacións906/02/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaA Pobra do CaramiñalAuxiliar Administrativo/a806/02/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaA Pobra do CaramiñalArquitecto/a Técnico/a106/02/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaA Pobra do CaramiñalAxente de emprego e desenvolvemento local106/02/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaA Pobra do CaramiñalEncargado/a da OMIC106/02/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaA Pobra do CaramiñalArquiveiro/a106/02/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaA Pobra do CaramiñalTécnico/a de Cultura106/02/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaA Pobra do CaramiñalAsesor/a xurídica de igualdade106/02/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaA Pobra do CaramiñalPedagogo/a106/02/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaA Pobra do CaramiñalPsicólogo/a106/02/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaA Pobra do CaramiñalLogopedista106/02/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaA Pobra do CaramiñalTraballador/a social106/02/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaA Pobra do CaramiñalEducador/a familiar106/02/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaA Pobra do CaramiñalAuxiliares de axuda no fogar706/02/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaA Pobra do CaramiñalCoordinador/a deportivo/a106/02/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaA Pobra do CaramiñalMonitor/a deportivo/a106/02/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaA Pobra do CaramiñalGuía de Turismo206/02/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaA Pobra do CaramiñalTécnico/a de medio ambiente106/02/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaA Pobra do CaramiñalAnimador/a socicultural106/02/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaA Pobra do CaramiñalAuxiliares de policía local406/02/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaMancomunidade ría de Arousa zona norteAuxiliar Administrativo/a106/02/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaCamariñasTécnico/a Museo de Man130/01/2023Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaAbegondoTécnico/a de Administración xeral119/01/2023FuncionarioPendente de convocar
A CoruñaMancomunidade comarca de FerrolAuxiliar de Administración xeral117/01/2023FuncionarioPendente de convocar
A CoruñaTrazoSubalterno/a CPI130/12/2022Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaMugardosAuxiliar de axuda no fogar1129/12/2022Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaMugardosAuxiliar Administrativo/a129/12/2022Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaMugardosOficial 2 grupo emerxencias supramunicipais229/12/2022Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaRianxoLimpador/a de CRA Amencer320/12/2022Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaDumbríaUtilleiro Conserxe 112/12/2022Laboral FijoPendente de convocar
A CoruñaBriónOficial administración109/12/2022FuncionarioConvocada

Ofertas Lugo

PROVINCIAENTIDADEPOSTOPRAZASDATA PUBLICACIÓNTIPO OFERTAESTADO CONVOCATORIA
LugoSamosPeóns de servizos múltiples202/05/2024Laboral TemporalConvocada
LugoBegontePeón de obras730/04/2024Laboral TemporalConvocada
LugoO ValadouroPeóns229/04/2024Laboral TemporalConvocada
LugoO ValadouroOperarios/as Condutores/as229/04/2024Laboral TemporalConvocada
LugoSarriaEnxeñeiro/a Industrial129/04/2024FuncionarioConvocada
LugoSarriaBolsa de Traballo Auxiliares Xerocultores/as127/04/2024Laboral TemporalConvocada
LugoVilalbaLimpadora127/04/2024Laboral TemporalConvocada
LugoVilalbaBolsa de Traballo Peóns de obras227/04/2024Laboral TemporalConvocada
LugoVilalbaBolsa de Traballo Chofer Palista127/04/2024Laboral TemporalConvocada
LugoVilalbaPeona de obra pública127/04/2024Laboral TemporalConvocada
LugoLugoTécnico/a medio de Xestíon326/04/2024FuncionarioPendente de convocar
LugoLugoTraballadores/as Sociais226/04/2024FuncionarioPendente de convocar
LugoLugoTécnico/a126/04/2024FuncionarioPendente de convocar
LugoLugoOperario/a de zona rural126/04/2024FuncionarioPendente de convocar
LugoLugoOrdenanzas426/04/2024FuncionarioPendente de convocar
LugoLugoCeladores de CEIP426/04/2024FuncionarioPendente de convocar
LugoLugoEducador Social126/04/2024FuncionarioPendente de convocar
LugoLugoTécnico/a medio de Xestíon326/04/2024FuncionarioPendente de convocar
LugoLugoOficial fontaneiro126/04/2024FuncionarioPendente de convocar
LugoLugoOficial cociñeiro/a126/04/2024FuncionarioPendente de convocar
LugoLugoOficial maquinista fontaneiro126/04/2024FuncionarioPendente de convocar
LugoXoveInformadores/as Turísticos/as226/04/2024Laboral FijoConvocada
LugoXoveRecepcionista126/04/2024Laboral FijoConvocada
LugoXoveSocorristas326/04/2024Laboral FijoConvocada
LugoA PastorizaPeóns de servizos públicos225/04/2024Laboral TemporalConvocada
LugoMondoñedoBolsa de Traballo Auxiliar de axuda no fogar125/04/2024Laboral TemporalConvocada
LugoOuteiro de ReiBolsa de Traballo Administrativo/a124/04/2024Funcionario InterinoConvocada
LugoMonforte de LemosProfesor/a de música tradicional e canto123/04/2024Laboral TemporalConvocada
LugoPedrafita do CebreiroBolsa de Traballo Auxiliar de axuda no fogar123/04/2024Laboral TemporalConvocada
LugoSarriaCociñeiro/a122/04/2024Laboral TemporalPendente de convocar
LugoRibadeoPeón de albanel Obras120/04/2024Funcionario InterinoPendente de convocar
LugoLugoPsicólogo/a116/04/2024FuncionarioPendente de convocar
LugoLugoAnimador/a Sociocultural216/04/2024FuncionarioPendente de convocar
LugoLugoOperario/a de cemiterio116/04/2024FuncionarioPendente de convocar
LugoLugoOficial cociñeiro216/04/2024FuncionarioPendente de convocar
LugoLugoOficial vixiante recadador/a116/04/2024FuncionarioPendente de convocar
LugoLugoTécnico/a de turismo113/04/2024FuncionarioPendente de convocar
LugoLugoCelador/a CEIP113/04/2024FuncionarioPendente de convocar
LugoLugoAxudante de cociña113/04/2024FuncionarioPendente de convocar
LugoLugoCelador/a CEIP113/04/2024FuncionarioPendente de convocar
LugoLugoTécnico/a medio de xestión113/04/2024FuncionarioPendente de convocar
LugoLugoOficial sepultureiro113/04/2024FuncionarioPendente de convocar
LugoLugoAuxiliar Administrativo/a213/04/2024FuncionarioPendente de convocar
LugoLugoAuxiliar Administrativo/a1413/04/2024FuncionarioPendente de convocar
LugoLugoOficial lector213/04/2024FuncionarioPendente de convocar
LugoLugoOficial pintor113/04/2024FuncionarioPendente de convocar
LugoLugoOperario en vías e obras113/04/2024FuncionarioPendente de convocar
LugoLugoTécnicos en educación infantil213/04/2024FuncionarioPendente de convocar
LugoLugoAnalista programador113/04/2024FuncionarioPendente de convocar
LugoSarriaAdministrativos/as308/04/2024FuncionarioPendente de convocar
LugoLugoOperario/a de cemiterios105/04/2024FuncionarioConvocada
LugoFozAuxiliar Administrativo/a225/03/2024FuncionarioPendente de convocar
LugoTrabadaConserxe-Oficial de servizos múltiples e conductor113/03/2024Laboral FijoPendente de convocar
LugoTrabadaOficial de servizos múltiples maquinista e conductor113/03/2024Laboral FijoPendente de convocar
LugoXoveArquitecto/a106/11/2023FuncionarioPendente de convocar
LugoLugoTécnico/a de Administración xeral413/06/2023FuncionarioPendente de convocar
LugoVilalbaPolicía Local (Comisión de servizos)129/05/2023FuncionarioPendente de convocar
LugoCospeitoPeón de servizos múltiples219/05/2023Laboral TemporalPendente de convocar
LugoRibadeoOficial Albanel128/04/2023Laboral FijoPendente de convocar
LugoDeputación provincial de LugoListaxe Administrativo/a120/03/2023Laboral TemporalPendente de convocar
LugoDeputación provincial de LugoListaxe Traballador/a Social120/03/2023Laboral TemporalPendente de convocar
LugoMonforte de LemosAdministrativo/a da OMIX109/03/2023Laboral FijoPendente de convocar
LugoMonforte de LemosTécnico medio unidade de cultura109/03/2023Laboral FijoPendente de convocar
LugoDeputación provincial de LugoListaxe Técnico/a de Normalización Lingüística101/03/2023Laboral TemporalPendente de convocar
LugoDeputación provincial de LugoListaxe Técnico/a de Xestión125/01/2023Laboral TemporalPendente de convocar
LugoDeputación provincial de LugoListaxe Terapeuta ocupacional111/01/2023Funcionario InterinoPendente de convocar
LugoPedrafita do CebreiroOcifial primeira albanel327/12/2022Laboral FijoPendente de convocar
LugoPedrafita do CebreiroAuxiliar de axuda no fogar127/12/2022Laboral FijoPendente de convocar
LugoPedrafita do CebreiroAuxiliar de axuda no fogar927/12/2022Laboral FijoPendente de convocar
LugoPedrafita do CebreiroLimpador/a127/12/2022Laboral FijoPendente de convocar
LugoPedrafita do CebreiroCapataz127/12/2022Laboral FijoPendente de convocar
LugoMeiraProfesor/a da escola de música326/12/2022Laboral FijoPendente de convocar
LugoMeiraPersoal de limpeza126/12/2022Laboral FijoPendente de convocar
LugoMeiraTécnico/a de turismo126/12/2022Laboral FijoPendente de convocar
LugoMeiraOficial de Servizos Varios226/12/2022Laboral FijoPendente de convocar
LugoMeiraLimpador/a de edificios municipais226/12/2022Laboral FijoPendente de convocar
LugoMeiraAuxiliar de información xuvenil126/12/2022Laboral FijoPendente de convocar
LugoMeiraEncargado/a Biblioteca126/12/2022Laboral FijoPendente de convocar
LugoNegueira de MuñizOficial de primeira de servizos diversos126/12/2022Laboral FijoPendente de convocar
LugoOurolTécnico/a de servizos xerais123/12/2022Laboral FijoConvocada
LugoOurolEncargado/a de instalacións 123/12/2022Laboral FijoPendente de convocar
LugoRiotortoAxente de emprego e desenvolvemento rural104/11/2022Laboral FijoPendente de convocar
LugoRiotortoAxente de Traballador/a Social104/11/2022Laboral FijoPendente de convocar
LugoRibas de SilTécnico/a local de emprego122/07/2022FuncionarioPendente de convocar

Ofertas Ourense

ENTIDADEPOSTOPRAZASDATA PUBLICACIÓNTIPO OFERTAESTADO CONVOCATORIA
A Pobra de TrivesOperario/a de Maquinaria130/04/2024Laboral Temporal

Convocada

BaltarPeóns de servizos múltiples229/04/2024Laboral Temporal

Convocada

Deputación provincial de OurenseXefatura de sección de Emerxencias129/04/2024Funcionario

Pendente de convocar

MontederramoPeóns/oas Forestais229/04/2024Laboral Temporal

Convocada

Vilamartín de ValdeorrasBolsa de Traballo Auxiliares Administrativos/as129/04/2024Laboral Temporal

Convocada

CartellePersoal para mantemento das instalacións deportivas126/04/2024Laboral Temporal

Convocada

VilamarínAuxiliar de axuda no fogar126/04/2024Laboral TemporalConvocada
Vilariño de ConsoPeón/peoa de servizos varios126/04/2024Laboral TemporalConvocada
Vilariño de ConsoOficial/a de mantemento126/04/2024Laboral TemporalConvocada
TrasmirasChofer de tractor con rozadoira125/04/2024Laboral TemporalConvocada
MelónBolsa de Traballo peón/peoa de servizos múltiples118/04/2024Laboral TemporalConvocada
BarbadásXuíz/a de Paz Substituto/a115/04/2024eventualConvocada
MasidePeón operario115/04/2024FuncionarioConvocada
MasideSubalterno CPI115/04/2024Laboral FijoConvocada
MasideChofer115/04/2024Laboral FijoConvocada
MasidePeóns 315/04/2024Laboral FijoConvocada
MasideSocorristas215/04/2024Laboral FijoConvocada
Mancomunidade Santa AguedaTraballador/a Social103/04/2024FuncionarioPendente de convocar
O Barco de ValdeorrasProfesor/a de música especialidade de Violonchelo129/06/2023Laboral FijoPendente de convocar
O Barco de ValdeorrasPeón/a GES128/06/2023Laboral FijoPendente de convocar
O Barco de ValdeorrasProfesor/a de música especialidade de trompeta128/06/2023Laboral FijoPendente de convocar
O Barco de ValdeorrasOfical de xardinería128/06/2023Laboral FijoPendente de convocar
O Barco de ValdeorrasProfesor/a de música especialidade de piano128/06/2023Laboral FijoPendente de convocar
O Barco de ValdeorrasProfesor/a de música especialidade de guitarra128/06/2023Laboral FijoPendente de convocar
O Barco de ValdeorrasDirector/a de escola infantil127/06/2023Laboral FijoPendente de convocar
O Barco de ValdeorrasEncargado/a de fontanería-maquinaria127/06/2023Laboral FijoPendente de convocar
O Barco de ValdeorrasPeóns/as Ges827/06/2023Laboral FijoPendente de convocar
O Barco de ValdeorrasConserxe327/06/2023Laboral FijoPendente de convocar
O Barco de ValdeorrasPeóns/as227/06/2023Laboral FijoPendente de convocar
O Barco de ValdeorrasAuxiliar de axuda no fogar1127/06/2023Laboral FijoPendente de convocar
O Barco de ValdeorrasAuxiliar de axuda no fogar727/06/2023Laboral FijoPendente de convocar
O Barco de ValdeorrasProfesor/a de música especialidade de Clarinete124/06/2023Laboral FijoPendente de convocar
O Barco de ValdeorrasProfesor/a de música especialidade de Violín124/06/2023Laboral FijoPendente de convocar
O Barco de ValdeorrasProfesor/a de música especialidade de Armonía124/06/2023Laboral FijoPendente de convocar
O Barco de ValdeorrasProfesor/a de música especialidade de Saxofón Gaita124/06/2023Laboral FijoPendente de convocar
O Barco de ValdeorrasOficial 2 electricista124/06/2023Laboral FijoPendente de convocar
O Barco de ValdeorrasOficial 1 pintor/a124/06/2023Laboral FijoPendente de convocar
O Barco de ValdeorrasPeón/a de Xardíns124/06/2023Laboral FijoPendente de convocar
O Barco de ValdeorrasOficial 1 124/06/2023Laboral FijoPendente de convocar
O Barco de ValdeorrasAuxiliar Administrativo/a323/06/2023Laboral FijoPendente de convocar
O Barco de ValdeorrasAuxilires de Biblioteca223/06/2023Laboral FijoPendente de convocar
O Barco de ValdeorrasPsicólogo/a122/06/2023Laboral FijoPendente de convocar
BandeLimpador/a121/04/2023Laboral FijoPendente de convocar
BandeAuxiliar de axuda no fogar321/04/2023Laboral FijoPendente de convocar
BandeAuxiliar Administrativo/a219/04/2023Laboral FijoPendente de convocar
BandeAxente de emprego e desenvolvemento local119/04/2023Laboral FijoPendente de convocar
BandeMonitor/a deportivo119/04/2023Laboral FijoPendente de convocar
BandeEncargado/a biblioteca Mun. e da Oficina de Inf. Xuvenil119/04/2023Laboral FijoPendente de convocar
BandeAuxiliar de axuda no fogar619/04/2023Laboral FijoPendente de convocar
BandeTraballador/a social119/04/2023Laboral FijoPendente de convocar
BandeLimpador/a119/04/2023Laboral FijoPendente de convocar
BandeOrientador/a laboral119/04/2023Laboral FijoPendente de convocar
BandeChofer de servizos varios tractor rozadoira119/04/2023Laboral FijoPendente de convocar
BandeOficial de servizos varios419/04/2023Laboral FijoPendente de convocar
Deputación provincial de OurenseBolsa de Traballo FHN Subescala Secretaría Intervención116/03/2023FuncionarioPendente de convocar
BeadeAuxiliar Administrativo/a130/12/2022FuncionarioPendente de convocar
LeiroArquitecto/a130/12/2022Laboral FijoPendente de convocar
LeiroAEDL130/12/2022Laboral FijoPendente de convocar
LeiroAxente TIC130/12/2022Laboral FijoPendente de convocar
LeiroPorteiro encargado de servizos varios130/12/2022Laboral FijoPendente de convocar
ManzanedaAuxiliar de axuda no fogar229/12/2022Laboral FijoPendente de convocar
ManzanedaAuxiliar de axuda no fogar429/12/2022Laboral FijoPendente de convocar
ManzanedaAuxiliar Administrativo/a129/12/2022Laboral FijoPendente de convocar
ManzanedaLimpador/a de edificios229/12/2022Laboral FijoPendente de convocar
ManzanedaSocorrista129/12/2022Laboral FijoPendente de convocar
ManzanedaDirector/a de residencia129/12/2022Laboral FijoPendente de convocar
ManzanedaEducador/a social129/12/2022Laboral FijoPendente de convocar
ManzanedaFisioterapeuta129/12/2022Laboral FijoPendente de convocar
ManzanedaAuxiliar de clínica329/12/2022Laboral FijoPendente de convocar
ManzanedaXerocultor/a429/12/2022Laboral FijoPendente de convocar
ManzanedaCociñeiro/a129/12/2022Laboral FijoPendente de convocar
ManzanedaCamareiro/a - limpador/a229/12/2022Laboral FijoPendente de convocar
A MezquitaAuxiliar de axuda no fogar227/12/2022Laboral FijoPendente de convocar
A MezquitaTraballador/a Social127/12/2022Laboral FijoPendente de convocar
A MezquitaAxente de emprego127/12/2022Laboral FijoPendente de convocar
EsgosOperario/a de auga e lectura de contadores127/12/2022Laboral FijoPendente de convocar
EsgosAuxiliar de axuda no fogar527/12/2022Laboral FijoPendente de convocar
TaboadelaAuxiliar de axuda no fogar127/12/2022Laboral FijoPendente de convocar
LaroucoAuxiliar Administrativo/a123/12/2022Laboral FijoPendente de convocar
CartellePeóns 221/12/2022Laboral FijoPendente de convocar
CartelleChofer Rozadora121/12/2022Laboral FijoPendente de convocar
CartelleAuxiliar Administrativo/a321/12/2022Laboral FijoPendente de convocar
CartelleAxente de emprego e desenvolvemento local121/12/2022Laboral FijoPendente de convocar
San Xoán de RíoAuxiliar Administrativo/a121/12/2022Laboral FijoPendente de convocar
VerínAxente proxectos de seguridade121/12/2022Laboral FijoPendente de convocar
VerínAuxiliar Administrativo/a121/12/2022Laboral FijoPendente de convocar
VerínAuxiliar policía local321/12/2022Laboral FijoPendente de convocar
VerínMonitor/a deportivo821/12/2022Laboral FijoPendente de convocar
VerínMonitor/a deportivo piscinas municipais221/12/2022Laboral FijoPendente de convocar
VerínProfesor/a cerámica121/12/2022Laboral FijoPendente de convocar
VerínProfesor/a de talla121/12/2022Laboral FijoPendente de convocar
VerínProfesor/a de iniciación de artes plásticas121/12/2022Laboral FijoPendente de convocar
VerínProfesor/a pintura e debuxo artístico121/12/2022Laboral FijoPendente de convocar
VerínEncargado/a da oficina de xuventude e consumo121/12/2022Laboral FijoPendente de convocar
VerínTécnico/a integración social121/12/2022Laboral FijoPendente de convocar
VerínCoordinador/a da Oficina de desenvolvemento plan xitano121/12/2022Laboral FijoPendente de convocar
VerínTraballador/a Social121/12/2022Laboral FijoPendente de convocar
VerínAxente de emprego e desenvolvemento local121/12/2022Laboral FijoPendente de convocar
VerínTécnico/a proxectos traveseira121/12/2022Laboral FijoPendente de convocar
VerínProfesor/a conservatorio821/12/2022Laboral FijoPendente de convocar
VerínArquitecto/a técnico/a121/12/2022Laboral FijoPendente de convocar
VerínXefe/a de equipo do G.R.U.M.I.R.121/12/2022Laboral FijoPendente de convocar
VerínAuxiliar de axuda no fogar321/12/2022Laboral FijoPendente de convocar
VerínSocorrista621/12/2022Laboral FijoPendente de convocar
VerínSocorrista121/12/2022Laboral FijoPendente de convocar
VerínPeón vías e obras121/12/2022Laboral FijoPendente de convocar
VerínPeón vías e obras621/12/2022Laboral FijoPendente de convocar
VerínPeón limpeza viaria521/12/2022Laboral FijoPendente de convocar
VerínConserxe121/12/2022Laboral FijoPendente de convocar
VerínRecepcionista piscinas municipais221/12/2022Laboral FijoPendente de convocar
VerínMonitor/a socorrista121/12/2022Laboral FijoPendente de convocar
VerínConductor/a maquina obras públicas e vehículos especiais121/12/2022Laboral FijoPendente de convocar
VerínOficial primeira conductor/a rozadora221/12/2022Laboral FijoPendente de convocar
VerínOficial Primeira - Conductor121/12/2022Laboral FijoPendente de convocar
VerínOficial primeira vías e obras621/12/2022Laboral FijoPendente de convocar
VerínOficial primeira vías en obras121/12/2022Laboral FijoPendente de convocar
VerínOficial primeira electricista121/12/2022Laboral FijoPendente de convocar
VerínOficial primeira electricista121/12/2022Laboral FijoPendente de convocar
VerínOficial primeira fontaneiro121/12/2022Laboral FijoPendente de convocar
O CarballiñoTécnico/a medio414/12/2022Laboral FijoPendente de convocar
O CarballiñoProfesor/a de Conservatorio214/12/2022Laboral FijoPendente de convocar
O CarballiñoLimpiador/a de edificios públicos314/12/2022Laboral FijoPendente de convocar
O CarballiñoConserxe314/12/2022Laboral FijoPendente de convocar
O CarballiñoInformático/a114/12/2022Laboral FijoPendente de convocar
O CarballiñoTesoreiro/a114/12/2022FuncionarioPendente de convocar
O CarballiñoAuxiliar de policía local314/12/2022Laboral FijoPendente de convocar
O CarballiñoOficiais de 2214/12/2022Laboral FijoPendente de convocar
O CarballiñoOficiais 1 314/12/2022Laboral FijoPendente de convocar
O CarballiñoTécnico/a de orientación laboral214/12/2022FuncionarioPendente de convocar
Consorcio de augas de ValdeorrasCapataz de redes116/09/2022FuncionarioPendente de convocar
Consorcio de augas de ValdeorrasChofer-operario/a de camión CIS.116/09/2022FuncionarioPendente de convocar