Concello de TUI

LISTA DE RESERVA PARA DE INTERINOS/AS, PRAZAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PROCESO DE SELECCIÓN PARA A FORMACIÓN DE LISTAXE DE RESERVA PARA A PROVISIÓN INTERINA DE PRAZAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCADRADA NO GRUPO C, SUBGRUPO C-2 PARA O CONCELLO DE TUI. Mediante Resolución da Concellería Delegada de Persoal de data 05/10/2022, aprobouse a convocatoria e bases […]

Concello de TUI Leer más »